Milstenar från Gustav III:s tid

Den här sidan presenterar milstenar på norra sidan om Stockholm.
Inriktningen här är mest på milstenar i Roslagen uppförda på 1770-talet av Landshövding Jacob Johan Gyllenborg.
Greve J J Gyllenborg var landshövding i Stockholms län 1770-1778 efter att ha varit lagman i Uppland.

Fyramilsstenen vid Kustvägen, Österåker

Innehåll


Tabell 1 Kustvägen till Norrtälje
Tabell 2 Grisslehamnsvägen ("Postvägen")
Tabell 3 Vallentunavägen
Tabell 4 Uppsalavägen
Tabell 5 Övriga milstenar

 Karta 1: Milstenar i östra RoslagenTill vänster:
Stenen vid vägen mot Skeppsdal längs Kustvägen, dvs. väg 226


ANNONS

Interiörfoto - klicka nedan för specialisthjälp:
Monkeys


Denna sida är under uppbyggnad. Uppgifterna gör inte anspråk på att vara historiskt korrekta vad gäller de gamla vägarnas sträckning och anknytning till respektive milstenar. Snarare gäller tabellerna den nuvarande ställningen, milstenarnas nuvarande placering och utseende. Där fortsätter materialet att utvidgas och jag har ambitionen att lägga till mer information och bilder om milstenarna allteftersom. Lämna gärna uppgifter om observationer av milstenar [här]. Även allehanda kommentarer och rättelser är välkomna.


De vägavstånd som milstenarna visar utgår från ett äldre måttsystem.
En gammal svensk mil var 10 688 meter, vilket motsvarade 18 000 alnar.
Man utgick från "STOCKHOLMS SLÅTTSPORT" enligt vägmätningen år 1722.Tabell 1.  Längs kustvägen till Norrtälje
Viss osäkerhet råder om vägens sträckning och om just dessa stenar hör till denna väg.   Till början av sidan

Mil  Ort  Inspek- terad Inskription m.m Foto? Övrigt
Slottsporten        
1/4           
1/2           
3/4  Mörbylund  ja     
1 mil Danderyds kyrka ja 1 mil ifrån Stockholm  1   
1/4  Enebyberg, före Eneby Torg  ja     1   
1/2 Täbyvägen/Milstensvägen  ja Dandery skeppslag  1   
3/4  Gribbylundsvägen, eft. Libbyvägen ja    -1-   
2 mil Löttingevägen/efter Skavlöten ja 2 mil ifrån Stockholm  
1/4  Ullna koloniområde, vid Torkan  ja    1   
1/2  Rosenkälla, hö sida mot Åkersberga ja  Uprest af Åkers skepslag  3   Vägen idag 
3/4  Stava, vä-sida om 276:an  ja    1   
3 mil Sjöbergsvägen Stava Gård, 100-200 m fr. väg 276  ja 3 mil ifrån Stockholm   1   
1/4  Åkerstorp vid Sockenvägen  ja    1   
1/2  Kvisslingby  ja Uprest af Åkers skepslag  1   
3/4  väg 276 vid Skärgårdsstad-korsningen ja    1   
4 mil väg 276, vid Skeppsdal ja 4 mil ifrån Stockholm   1   
1/4 Lite före Åsätra, vä-sida om 276  ja    nej   
1/2 efter Åsätra, hö-sida om 276 ja    ja   
3/4 Lite före Boda, vä-sida ute på gärdet  ja     1  -
5 mil Väg 276, vä sida före Ljusterö-korsningen ja 5 mil ifrån Stockholm   1   
1/4 Roslagskulla kyrka, parkeringen  ja    ja   
1/2   ja    ja   
3/4   ja    ja   
6 mil Vägen mot Svensboda ja 6 mil ifrån Stockholm   1   
1/4  efter Bergshamra, mot Sjöändan  ja    ja   
1/2  Bergshamra by ja Uprest af Frötuna skepslag  1   
3/4         
7 mil  Grovsta  ja  7 mil ifrån Stockholm     
1/4           
1/2           
3/4           
8 mil  Norrtälje, vid hotell Roslagen  ja  8 mil ifrån Stockholm   1   2   

Tabell 2.  Grisslehamnsvägen
Den här vägens sträckning är rätt väl dokumenterad och det verkar vara så att dessa stenar hör till just denna väg. "Postvägen" har haft lite olika sträckningar, alternativt genom Lohärad och genom Norrtälje. Den hade en fortsättning från Grisslehamn till Åland och St. Petersburg?   Till början av sidan

Mil  Ort  Inspek- terad Inskription m.m Foto? Övrigt
Slottsporten        
1/4           
1/2           
3/4  Mörbylund  ja    |  
1 mil Danderyds kyrka ja 1 mil ifrån Stockholm  1   
1/4  Enebyberg, före Eneby Torg  ja     1   
1/2 Denna milsten saknas   1   
3/4  Gribbylundsvägen, eft. Libbyvägen ja    -1-   
2 mil Löttingevägen/efter Skavlöten ja 2 mil ifrån Stockholm |  
1/4  Ullna koloniområde  ja    1   
1/2  Rosenkälla, hö sida mot Åkersberga ja  Uprest af Åkers skepslag  Vägen idag 
3/4  Angarn, vid Rocksta säteri  ja    1   
3 mil Angarn, Haga  ja 3 mil ifrån Stockholm   1   
1/4  Brottby, före Stora Karby  ja    1   
1/2  Efter Brottby, gamla vägen vä-sida  ja    1  före vägen till Åkersberga 
3/4  Vä-sida före avtagsvägen till Brollsta ja    1  Bild saknas ... 
4 mil Vid Stångberga, på åkern hö-sida ja    1   
1/4   ja    ja   
1/2 Vid avtagsvägen till vänster  ja    nej  Bild saknas ... 
3/4 Vid kommungränsen vä-sida  ja    ja  -
5 mil Hö-sida före Rimbo-korsningen  ja   ja  Bild finns ... 
1/4          
1/2          
3/4   ja       
6 mil Finsta, i centrum ja   nej   
1/4           
1/2           
3/4           
7 mil  Lohärad  ja    ja   

Tabell 3.  Vallentunavägen
Osäkerhet råder om vilka vägar dessa stenar hör till. Vart fortsätter vägen från Vallentuna, är det Lindholmen och vidare?   Till början av sidan

Mil  Ort  Inspek- terad Inskription m.m Foto? Övrigt
1 mil Danderyds kyrka ja 1 mil ifrån Stockholm  1   
1/4  Enebyberg, före Eneby Torg  ja     1   
1/2 Täbyvägen/Milstensvägen  ja Dandery skeppslag  1   
3/4  Bergtorpsvägen före Efraimsberg  ja   ja   
2 mil Kyrkvägen i Täby Kyrkby ja 2 mil ifrån Stockholm    

Tabell 4.  Uppsalavägen
En annan typ av formgivning gäller på Uppsalavägen. Här har man nämligen ett gyllene monogram av Gustav III även på halvmilsstenarna, och även landshövdingens namn. Detta är ju annars på de andra vägarna ett kännetecken på en helmilssten. Formen på halvmilsstenarna här på Uppsalavägen är dock densamma som på halvmilsstenarna på de övriga vägarna.
Viss osäkerhet råder om vägens sträckning och om just dessa stenar hör till denna väg.   Till början av sidan

Mil  Ort  Inspek- terad Inskription m.m Foto? Övrigt
Slottsporten        
1/4           
1/2  Haga norra  ja  1/2 mil ifrån Stockholm   1   
3/4  Sörentorp, Solna  ja     1   
1 mil      
1/4  Sollentunavägen, hembygdsmuseet   ja     1   
1/2 Edsberg, vid rondellen  ja  1   
3/4           
2 mil        
1/4  Upplands Väsby, före Glädjens rondell, hö  ja    
1/2  Upplands Väsby, efter Gamla Apoteket  ja     1   
3/4            
3 mil          
1/4  Vid vägen till Rosersberg  ja    ja   
1/2           
3/4  ?        
4 mil   ja   ja   
1/4   ja       
1/2   ja    ja   
1/4         -
5 mil   ja   nej   
1/4          
1/2          
1/4          
6 mil        
           
           
           
           

Tabell 5.  Övriga milstenar
Dessa stenar hör till lite olika områden, även söder om Stockholm.   Till början av sidan

Mil  Ort  Inspek- terad Inskription m.m Foto? Övrigt
1/2    
1/4           
1/2    ja    ja   
1/2    ja       
1/1  Dalarö    4 mil ifrån Stockholm   "Dalarö"  http://www.dalaro.info/img274.jpg

Om du har ytterligare upplysningar om milstenar i Stockholmstrakten, lämna dem på formuläret här nedan, tack!Skicka meddelande eller information om milstenar:

Obs! Avsändaren behöver ej ha e-postadress.
Uppgifter om avsändaren
Mitt namn:     
Mitt efternamn:   
Min mail (om så önskas):   
Kommentar eller meddelande: 

Till början av sidan
För ytterligare material om milstenar hänvisas till kommunernas hembygdsföreningar.
I de lokala biblioteken kan man också få ytterligare upplysningar.

Kalevi Laurimaa, Täby