PHP test 

Mäxv = 2000

Ange minimihöjd:FältNamnet

Fyll i värde i formuläret

Höjd över meter

Fyll i värde i formuläret